FN: s tidigare generalsekreterare Kofi Annan har förklarat att hunger, undernäring och ökenspridning är de allvarligaste problemen i världen vi står inför idag. En tredjedel av jordens yta hotas av ökenspridning. Sahara öknen sprider sig söderut med en hastighet av nästan 600 meter per år. Människor tvingas in i städer och stora jordbruksområden förloras.

Om vi inte planterar tillräckligt mycket träd innan 2025 kommer två tredjedelar av jordbruksmarken i Afrika att försvinna.

Världsbanken har bekräftat sambandet mellan jordbrukstillväxt och minskad fattigdom. Tree plantingInternationellt bistånd till afrikanska jordbruket har minskat med mer än 50 procent under åren mellan 1990 och 2000. 80 procent av befolkningen i Afrika består av bönder, de flesta mycket fattiga.

Det beräknas att 1,3 miljarder människor lever på mindre än 1 US-dollar per dag och antalet ökar. Inget land har lyckats utveckla och skapa välstånd för sitt folk utan att utbilda dem först.

Korruption är ett gissel i fattiga länder. ”Snabba pengar” kan låta lockande, men det är verkligen inte bra för samhället. Att ändra människors attityder tar tid. Put Integrity FirstIntegritet måste läras in hos barn samtidigt som kampen mot fattigdomen pågår. Vi har skrivit en bok, Put Integrity First, för att bekämpa korruption. Denna bok doneras till skolor och universitet i hela Afrika. (läs mer om boken genom att klicka på bilden).

 

integrity_first_banner

Vad kan du göra för att hjälpa?

Du kan börja köpa vårt månatliga donationspaket för att bekämpa de värsta problemen vår jord står inför idag och samtidigt tjäna pengar på det. Detta är välgörenhet i kombination med affärsverksamhet på ett unikt sätt.

Det donationspaket du köper inkluderar;
– 2 Better Globeträd som du får vinst av
– 2 donationsträd till behövande samhällen
– 500 liter vatten till fattiga bönder
– 1,5 Euro för skolbyggnad
– 1,5 Euro för mikrofinansiering

buy_it_now_se

Trädplantering motverkar uttorkning av marken, ökenspridning och den globala uppvärmningen. Dina Better Globeträd kommer även att ge dig en vinst!

För att bekämpa fattigdomen I Afrika måste jordbrukarna ges möjlighet att öka sina inkomster. Mikrofinansiering är ett effektivt sätt att hjälpa jordbrukarna (främst kvinnor) att hjälpa sig själva. Erfarenheter visar att nästan 100 procent av de små lånen återbetalas. På detta sätt får en jordbrukare ökad finansiering för att utveckla sin egen gård och tjäna mer pengar.

Fattiga länder måste säkerhetsställa att alla medborgare får en grundläggande utbildning. Endast på detta sätt kan de påskynda utvecklingen. Utbildning är ett viktigt verktyg för att bekämpa fattigdomen och är nyckeln till bättre välfärd. Better Globe bygger skolor I Afrika genom att stödja Child Africa, en fadderverksamhet för barn.

buy_it_now_se

Ge mer och få mer
Better Globe Forestry förvaltar Better Globeträd I 20 år från det att du köper donationspaketet/träd. Från det femte året till det tjugonde året betalas det ut 15% i avkastning på dina Better Globeträd. Det 20e året får du igen 10 ggr pengarna du investerade vi köptillfället.
Donationspaket vinst
Om du köper ett donationspaket varje månad ett helt år, kommer du under 20 år få totalt ca € 4,350 i nettovinst! Vi kallar det;

Prosperity with Purpose