Risky is the new safe….

Läser precis en ny bok av Randy Gage – Risky Is The New Safe. Han skriver om att det finansiella systemet är i gungning, hur teknologi ersätter miljoner av arbetstillfällen, och att hela ekonomier håller på att falla samman. Han beskriver hur saker och ting har förändrats och aldrig kommer att bli desamma igen. Han […]

Read more
Jag fascineras av ambition.

Seth Godin skriver i inledningen till en av sina böcker: “To be the best in your world is greatly underrated”. Många tycker att detta verkar lite märkligt, men för mig handlar det om en ambition som ständigt påverkar det jag gör i nuet. Det går självklart inte att mäta, förmodligen kommer jag aldrig att ta […]

Read more
Har du satt upp dina mål?

Hur får man drömmar att bli verklighet? Jag skulle säga att nyckeln är att sätta upp konkreta mål. Det gäller oavsett om det handlar om ditt företag, din träning eller hitta din drömpartner. Diffusa mål eller drömmar tenderar ofta att bli alldeles för vaga och för allmänna medan konkreta mål verkligen kokar ned det du […]

Read more
Omöjligt realistiskt?

Har du någon gång berättat om dina drömmar för någon eller gett ett förslag till lösning på ett problem bara för att mötas av kommentaren ”Var lite realistisk!”? Skulle tro att det har hänt de flesta vid mer än ett tillfälle. Märk väl att den kommentaren aldrig antyder att du borde tro på något större. […]

Read more
Ta smarta risker

En av livets största ironier är hur ofta människor klagar över sina omständigheter, men sällan (eller aldrig) gör något åt dem. Det är inte så att vi saknar lust eller intentioner att ändra vår liv, det är själva förändringen som är läskig och riskfylld. Även när man är olycklig med sin nuvarande situation så är […]

Read more
Framgång, vad är det?

Vad tycker du är den viktigaste förmåga som vi måste besitta för att bli framgångsrika? Jag är väl medveten om att vi alla har väldigt olika definition av framgång. För en del så handlar det om familjen. För andra om mer mätbara saker som ekonomi eller möjlighet att göra skillnad i världen. Inte för att […]

Read more
Magin i att “sluta göra”!

En av de stora “tänkarna”, Seth Godin påstår att “Hemligheten som hög-presterande personer har är att de kan besluta ved de inte skall göra”. Magin i att “sluta göra” handlar om att släppa taget om saker som inte fungerar så bra, och fokusera på de saker där du kan kombinera din talang, passion och ambition. […]

Read more